Algemene voorwaarden

 1. Aansprakelijkheid
  1. Deelname aan een activiteit of cursus van Op Je Eigen Houtje is op eigen risico. Op Je Eigen Houtje, Marc Rengers of Chris Buiter (hierna te noemen: Op Je Eigen Houtje) zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel tijdens de uitvoering van een activiteit of cursus. Het gebruik van scherpe voorwerpen (zoals messen, bijlen of zagen) zijn voor eigen risico van de deelnemer.
  2. Op Je Eigen Houtje is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de planten door de deelnemer. Pluk alleen op aanwijzing van Op Je Eigen Houtje.
  3. Meenemen of gebruik van waardevolle voorwerpen zoals onder andere horloge, mobiele telefoon of fotocamera tijdens de kanotochten en andere activiteiten is op eigen risico.
  4. Ouders en/of begeleiders van deelnemende kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor deze deelnemende kinderen. Bovenstaande artikelen zijn ook op de kinderen van toepassing.
  5. Deelnemen aan kanotochten zijn ook uitdrukkelijk voor eigen risico. Kunnen zwemmen is een vereiste voor deelname aan een kanotocht.
 2. Reservering
  1. Reserveren kan zowel telefonisch als digitaal (via e-mail of indien beschikbaar een formulier op de website). Zowel telefonische als digitale reserveringen zijn bindend. Binnen een week na reservering wordt de reseveringsbevestiging en de factuur verstuurd.
  2. Wijzigingen in de reservering zijn alleen mogelijk binnen 5 dagen na reserveren. Indien de activiteit binnen 5 dagen na reserveren zal plaatsvinden, is het aantal deelnemers niet naar beneden aan te passen..
  3. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging is het aantal deelnemers niet naar beneden aan te passen, echter worden meer deelnemers dan vermeld in de reserveringsbevestiging wel extra gefactureerd.
  4. Bij kinderfeestjes worden alle deelnemers meegerekend; ook eventuele niet deelnemende kinderen en hun begeleiders. Uit ervaring weten we dat uiteindelijk iedereen in meer of mindere mate wel mee gaat doen.
 3. Betaling
  1. Betaling van een dienst of activiteit van Op Je Eigen Houtje geschiedt middels een factuur en moet direct na ontvangst worden voldaan.
  2. Bij niet tijdige betaling behoudt Op Je Eigen Houtje zich het recht voor de gereserveerde plek of activiteit door te geven aan een ander.
  3. Betaling vindt plaats door overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL79RABO0303499702 t.n.v. Op Je Eigen Houtje, o.v.v. factuurnummer en datum van cursus, activiteit of opdracht. Indien een betaalverzoek is bijgevoegd in de mail dient deze bij voorkeur gebruikt te worden.
 4. Annulering
  1. Annulering door de deelnemer of opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per mail. Datum van verzenden of poststempel geldt als annuleringsdatum.
  2. De volgende kosten worden in rekening gebracht:
   • Bij annulering minimaal 4 weken voor aanvang van de cursus, activiteit of opdracht: er worden geen kosten in rekening gebracht en wordt de eventueel al betaalde aanbetaling terug gestort.
   • Bij annulering tussen 1 en 4 weken voor aanvang van de cursus, opdracht of activiteit: 50 % van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.
   • Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus, activiteit of opdracht: 100 % van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.
  3. Op Je Eigen Houtje behoudt zich het recht voor om, in geval van onvoldoende aanmeldingen, de cursus of activiteit te annuleren. Het factuurbedrag wordt dan terug betaald.
  4. In geval van ziekte van één van de werknemers van Op Je Eigen Houtje, extreme weersomstandigheden of overmacht wordt naar een alternatieve datum gezocht of vind restitutie van het factuurbedrag plaats.