Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

1.1 Deelname aan een activiteit of cursus van In het wilde weg is op eigen risico. Op Je Eigen Houtje, Marc Rengers of Chris Buiter (hierna te noemen: Op Je Eigen Houtje) zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel tijdens de uitvoering van een activiteit of cursus. Het gebruik van scherpe voorwerpen (zoals messen, bijlen of zagen) zijn voor eigen risico van de deelnemer.

1.2 Op Je Eigen Houtje is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de planten door de deelnemer. Weet wat je doet, gebruik alleen planten die je kent. Pluk alleen in een schone omgeving. Pluk niet in de buurt van autoverkeer, honden uitlaatplaatsen en plaatsen waar gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen.

1.3 Consumptie van de eetbare wilde planten gebeurt op eigen verantwoording. Planten kunnen, evenals andere levensmiddelen, een allergische of overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Ook kunnen planten de werking van medicijnen beïnvloeden. Overleg bij twijfel eerst met je huisarts.

1.4 Meenemen of gebruik van waardevolle voorwerpen zoals onder andere horloge, mobiele telefoon of fotocamera tijdens de kanotochten en andere activiteiten is op eigen risico.

2. Betaling

2.1 Betaling van een dienst of activiteit van Op Je Eigen Houtje geschiedt middels een factuur.

2.2 Bij niet tijdige betaling behoudt Op Je Eigen Houtje zich het recht voor de gereserveerde plek door te geven aan een ander.

2.4 Betaling vindt plaats door overmaking van het factuurbedrag op rekeningnummer NL79RABO0303499702 t.n.v. Op Je Eigen Houtje, o.v.v. factuurnummer en datum van cursus, activiteit of opdracht.

3. Annulering

3.1 Annulering door de deelnemer of opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per mail.

3.2 De volgende kosten worden in rekening gebracht:

• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus, activiteit of opdracht: er worden geen kosten in rekening gebracht.

• Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus, opdracht of activiteit: 50 % van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.

• Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus, activiteit of opdracht: 100 % van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.

3.3 Op Je Eigen Houtje behoudt zich het recht voor om, in geval van onvoldoende aanmeldingen, de cursus of activiteit te annuleren. Het factuurbedrag wordt dan terug betaald.

3.2 In geval van ziekte van één van de werknemers van Op Je Eigen Houtje, extreme weersomstandigheden of overmacht wordt naar een alternatieve datum gezocht (bij meerdaagse activiteiten of cursussen) of vind restitutie van het factuurbedrag plaats (bij eendaagse cursussen of activiteiten).